DELA

Starta fritidssbank på Åland

Speciellt under vinterhalvåret behöver familjer runt om på Åland ha möjlighet att förse barnen med diverse utrustning för att kunna delta på samma villkor i de uteaktiviteter som arrangeras i kommunerna.

Skidor, pjäxor, stavar och skridskor är önskvärt när skolor och daghem erbjuder trevliga och uppskattade aktiviteter där utrustning är nödvändigt för ett aktivt deltagande.

Småbarnsföräldrar, ensamstående och föräldrar i ekonomiskt utsatta situationer kan uppleva detta som problematiskt.

Barnen växer och utrustningen från förra säsongen är urväxt sedan länge när meddelandet om skidning eller skridskoåkning på gymnastiken i skolan dyker upp.

Med lite tur finns det att låna utrustning i begränsad upplaga i skolan/daghemmet/fritids. Utbudet på loppisar kan ge utdelning men det krävs också tur och mycket ansträngning för att hitta passande utrustning i ett varierande sortiment.

Lidköpings kommun har i samarbete med olika frivilligorganisationer startat verksamheten Fritidsbanken. Fritidsbanken är ett bibliotek för fritidsutrustning som ger familjer och skolor möjlighet att låna nödvändig utrustning, avgiftsfritt.

Utrustningen som samlas ihop och lagras i Fritidsbanken skänks av medborgarna i kommunen, de flesta invånare även på Åland har säkerligen en hel del outnyttjad sportutrustning hemma i garderober och garage som kunde komma andra till nytta.

Inte bara vintersporter utan även hästsport och andra lagidrotter med specialutrustning kan dra nytta av denna verksamhet.

Barn och unga som gärna aktivt skulle delta i och pröva på och verka i föreningslivet men hämmas av ekonomiska förutsättningar hemifrån kunde ha samma möjligheter att pröva sina färdigheter. Det gynnar både folkhälsan och även föreningslivet.

En motsvarighet till fritidsbanken skulle garanterat vara en uppskattad verksamhet även på Åland och förslagsvis kunde det även ske ett samarbete med redan verksamma föreningar och organisationer som verkar för återvinning och samhällsstöd. Redan nu erbjuds vissa möjligheter till lån men i mycket begränsad och spridd upplaga på Åland men jag ser gärna en omstrukturering och att en motsvarighet till Fritidsbank skulle möjliggöras för att främja att alla barn och unga kan ta del av en aktiv fritid.

Jessy Eckerman-Hartvik