DELA

Insekterna är avgörande

Man har sett rapporter och debatterat ”insektsdöden”. Ämnet är mycket viktigt och numera även alarmerande, både för naturen och för människan. Insekterna är en av de talrikaste levande varelser, både vad gäller antal arter och den totala mängden individer. I naturen medverkar insekterna i den biologiska mångfalden och ekologiska balansen. För människan är insekternas pollinering och medverkan i kompostering avgörande för matproduktionen.

Nyligen en sammanställning av 73 forskarstudier från de senaste 30 åren gällande insektsdöden, publicerades i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation. Enligt forskarna minskar insekternas biomassa med 2,5 % varje år och om det fortsätter i samma takt kommer insekterna att försvinna helt innan år 2100.

Chockerande! Men metoden i sammanställningen har en väsentlig brist och slutsatsen blir därefter fel. Man har granskat enbart sådana insektpopulationer vilka idag visar sig att minska. Stabila och växande populationer togs inga med! Med andra ord har man överdrivit och generaliserat samt tagit genvägar och dragit felaktiga slutsatser.

Visserligen är situationen oroväckande gällande insektsdöden, men inte ännu katastrofalt. Dock vissa fenomen ska man ta på alvar: För två år sedan konstaterade tyska forskare att biomassan för flygande insekter hade sjunkit med 80 % under senaste 30 åren i skyddade områden. I Puerto Rico har vissa insektsgrupper i regnskogen decimeras till bara bråkdelar.

Runt hela världen har man oroat sig särskilt för de pollinerande bina. Dödligheten har blivit omfattande. I sammanhanget misstänker man allmänt att vår effektiviserad jordbruk bär delvis skulden, klimatförändringen är en annan orsak. De nya bekämpningsmedlen, fibronil och neonikotinoid, anses ha orsakat nuvarande situationen. Efter en seg tvist mellan olika intressen, lyckades EU förbjuda bruket av neonikotinoiden.

I Finland och på Åland har man inte forskat utvecklingen angående insekternas populationer, men man har noterat drastiska minskningar i vissa fågelarter. Flera av dessa har insekter som huvudföda. För den biologiska mångfalden och också för vår egen skull, för odlingarna och matproduktionen, måste vi vara alerta och vidta åtgärder när det behövs, i gagn för våra minsta kompanjoner på vår gemensamma jordklot.

RAULI LEHTINEN

VETERINÄRSPECIALIST PÅ EPIDEMIOLOGI