DELA

Skrota inte ekologisk odlingskunskap!

På Ålands försöksstation har det bedrivits ekologiska odlingsförsök sedan 1991. Det betyder att man under åren samlat många fakta och genuin kunskap som nu finns samlad och som framförallt nya, inte så erfarna, ekologiska odlare har möjlighet att ta del av.

Nu planerar man lägga ned de ekologiska försöken och även de konventionella grönsaksförsöken, vilket innebär att sammanlagt 4 personer skulle sägas upp.

De ekologiska försöken är unika i vår del av världen! Både från Sverige och Finland har det kommit besökare för att bekanta sig med verksamheten. En finsk ekologisk stiftelse har beviljat omfattande stipendium till den åländska ekologiska försöksodlingen. Att hävda att vi kan inhämta motsvarande information från våra grannregioner saknar helt grund!

Ålands Hushållningssällskap åtog sig att bedriva försöksverksamheten i 5 år från det att man övertog den från Ålands landskapsregering 2012, alltså återstår 2 år av åtagandet. Av tre sektorer planeras nu alltså två att läggas ner; ekologisk odling och konventionell odling av grönsaker. Endast konventionella försök med frukt och bär fortsätter. Det betyder ytterligare ett steg i nedmonteringen av grönsaksproduktionen på Åland!

Speciellt i Sverige har försäljningen av ekologiska livsmedel ökat markant, inhemska ekologiska grönsaksodlare efterlyses då den ekologiska marknadens behov diskuteras. Vi brukar blicka västerut men inte i det här fallet!

Många är överens om att Åland lämpar sig bäst för småskalighet inom jordbruket, inte minst ur miljösynpunkt, och som även kan betyda att man har många ben att stå på. Ändå fortsätter inriktningen mot färre och större sektorer; äppelodling och mjölkproduktion, som vi delvis kan beskylla EU för, men hur känsliga vi då blir för marknader som vi inte kan påverka upplever vi just nu inom mjölksektorn!

Vi förutsätter att de ekologiska försöken fortsätter i minst 2 år till som återstår av åtagandet och att man under den tiden noga planerar hur försöksodlingarna skall bedrivas i framtiden.

Odlarringen

Ekologiska odlarna