DELA

Att räkna personer…

Veronica Thörnroos skriver i måndagens tidning att det är 4-5 personer mantalsskrivna i Kumlinge kommun som berörs av privatiseringen och halvt anklagar kommunen för att torgföra osanningar. Nu kan och vill Kumlinge kommun inte gå ut i offentligheten och räkna upp namn, men faktum är att i dagsläget har 12 personer mantalsskrivna i Kumlinge enligt vad kommunen erfar hela eller delar av sin försörjning genom landskapets frigående färjor. Dessutom finns inom vajerfärjorna i landskapets regi (som ju också ligger i ”röret” att privatiseras) ytterligare sju personer mantalsskrivna i Kumlinge. Dessa personer vet inte hur deras framtid ser ut, inte ens de på linjer som upphandlats av finländska rederier eftersom ordningen i vilken upphandlingarna vinner laga kraft kan påverka turordningen bland de anställda. Om VT är intresserad är hon välkommen att kontakta Kumlinge kommunkansli för att muntligen gå igenom frågan.

Kumlinge är inte en kommun i kris. Unga flyttar till kommunen och skolan ser inte ut att inom överskådlig framtid vara hotad. Det enda vi påpekat i debatten är att landskapsregeringen bör ta hänsyn till den knivsudd en skärgårdskommun balanserar på och att det tyvärr är alltför lätt att tappa fotfästet även av den minsta vindpust. Skärgården behöver en regering som fattar beslut med skärgårdens invånares arbetsplatser i fokus. Om det finns sätt att behålla både trafik och arbetsplatser så är det självklart det optimala för skärgården.

I övrigt är saken utagerad från vår sida. Vi har påtalat ett problem och lämnat till landskapsregeringen att vidtaga de åtgärder man finner lämpliga för att bevara arbetstillfällen och trygghet i skärgården.

Christian Dreyer

Kommundirektör Kumlinge kommun