DELA

Vi vill inte snoka om kunderna

Med anledning förslaget till lagstiftning om sektorsövergripande service som främjar sysselsättningen och som framlagts av Ams chef, har vi vägledare, som är de på Ams som främst har kunder som varit utan arbete längre perioder, några synpunkter.

För det första vill vi med tanke på vad som betonats i media berätta att vi inte vill börja snoka i våra kunders journaler och privata angelägenheter.

Vår utgångspunkt i arbetet är att ge service och samarbeta med kunden så att hon/han kan komma vidare i sina planer vad gäller arbete, utbildning eller andra lösningar och i det är samarbete med kunden det absolut viktigaste redskapet. Vi tror på att kunden skall ha eller skapa sina egna mål och vi finns till med en del åtgärder som Ams har till förfogande för att underlätta för våra kunder att komma vidare i sina planer.

Vi ”blir gärna av med” våra kunder men inte för att de skulle uppleva sig överkörda eller kränkta utan för att de nått sina mål och inte längre behöver våra tjänster.

Den del av paragrafen i lagförslaget som säger att Ams skulle kunna inhämta uppgifter om en enskild kund från FPA, kommun eller hälso/sjukvård är inte något som vi anser behöver finnas med. Vi har aldrig upplevt att vi har behov av en sådan paragraf då det alltid gått att få nödvändiga uppgifter med kundens medgivande.

Det finns också i dag redan skyldigheter för kunder att lämna uppgifter om hälsotillstånd där det har betydelse för kundens arbetsförmåga och därmed också för att klargöra vad som kan vara möjligt vid planering av kommande arbete.

För det andra vill vi mycket gärna ha samarbete med FPA, kommunerna och hälso/sjukvården så att våra kunder får den service som man har rätt till och som kan i vissa fall underlätta att man kommer vidare i sin situation. Att till exempel ha en gemensam servicepunkt vid vissa tider skulle säkert underlätta för de kunder som har hälsoproblem . Många av dem upplever att deras energi går åt till att hålla kontakten och ordna handlingar till olika myndigheter.

Den absolut viktigaste frågan som borde diskuteras i det här sammanhanget är ändå: vilka åtgärder finns för kunder som varit arbetslösa en längre tid.

Motsvarande lag i riket för samarbete grundar sig på att hemkommunen har skyldighet att ordna arbete för de kundgrupper ,som räknas upp i det lagda förslaget, alltså de som varit arbetslösa en längre tid.

På Åland finns inte någon sådan skyldighet utan kommunen, som inte heller på Åland betalar en del av arbetsmarknadsstödet (ett slag av arbetslöshetsersättning) upplever att de bara har mer kostnader om de ordnar ett extra arbete för en arbetslös. Ams kan betala sysselsättningsstöd till arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös som extra resurs men det täcker inte hela lönekostnaden.

Alltså: samarbete: ja, men med kunden, och den stora frågan är : var finns de arbetsuppgifter som borde utföras och hur finansieras de?

Vägledarna på Ams