Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Innebär tunnel tillväxt?

Jag är mycket skeptisk till dyra infrastrukturprojekt i skärgården. Om Holmströms och Hojars kalkyler för tunnel håller så stöder Obunden samling planerna, men det får inte bli dyrare än läget idag.

Sittande regering som består av S, Lib och M driver panikartat fram ett huvudlöst och dyrt kortruttsprojekt. Jag är övertygad om att väljarna kommer att välja bort sittande makthavare. Jag hoppas att M får den hårdaste åthutningen av väljarna. S och Lib har väl bara gjort det man från väljarhåll förväntat sig, men M borde inte ha bidragit till den politik som nu förs.

Det finns ingen automatik som säger att en tunnel innebär ett ekonomiskt under för Föglö och resten av skärgården. Det finns redan väg till Lumparland och Sund, men ändå har dessa kommuners befolkningar minskat under perioden 2013-2018. Vad är det som säger att Föglö skall gynnas av en väg? Varför skall den globala urbaniseringstrenden sättas ur spel?

Vi skall se till att få ordning på den befintliga skärgårdstrafiken. Vi skall se till att boende i skärgården inte onödigt försvåras av klumpiga regler/organisationer och tidtabeller. Med bara en liten del av våra 200 miljoner utlokaliserar vi attraktiva förvaltningsjobb till skärgården så att kommunalskatteintäkterna bibehålls. Vi tittar även på andra långsiktiga åtgärder som gör att näringsliv och befolkning i skärgården – trots valet att bo i skärgården – kan fortsätta fungera. Samtidigt har vi pengar kvar att utveckla flygtrafik och övriga behövliga satsningar på fasta Åland där majoriteten av befolkningen finns.

Marcus Måtar (Ob)