DELA

Inne på fel linje

Instämmer helt och fullt i Runar Karlssons (c) debattartikel i tidningen Åland fredagen den 10 februari. Enligt min åsikt är landskapsregeringen inne på fel linje när den mer eller mindre med våld försöker genomföra en kommunsammanslagning, i värsta fall till en enda kommun.Jag håller med Runar om att det är att förstöra det som tidigare regeringar och kommunernas förtroendevalda byggt upp tillsammans genom århundradena.

Sunds kommun fyller snart 700 år och i den åldersklassen ligger förmodligen de flesta kommuner och att nu, uppifrån diktera en ny samhällsstruktur för de som bor och regerar i lands- och skärgårdskommunerna är upprörande.Jag har precis som Runar alltid hävdat att en sammanslagning av kommunerna betyder försämrad byråkrati och demokrati, samt en centralisering där såväl skolor som åldringshem och daghem så småningom dras in ute i randområdena. Jag har själv jobbat inom äldreomsorgen i många år och sett betydelsen för de äldre att få tillbringa sina sista år tillsammans med ”gamla bekanta ” såsom skolkamrater och skriftskolkamrater och att känna igen bygden utanför deras rumsfönster. Därtill har flera utredningar som gjorts visat att sammanslagning inte innebär någon ekonomisk vinst för kommuninnevånarna. Däremot är ett samarbete över kommungränserna i många fall både smidigt och ekonomiskt hållbart. Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft tillfånga och i stället samarbetar med kommunerna och ger dem möjligheter att bibehålla den kommunstruktur som visat sig ge trygghet och självförtroende till landsbygdens folk så länge som dess innvånare så önskar.

Anne-May Pehrsson (C)