DELA

Inlägg på nätet tar heder och ära av avliden person

Som medborgare i republiken Finland och det autonoma Åland (som det numera heter i lagen) förlitar jag mig på rättsväsendet, på en fri och oberoende journalistik och på en upplyst och demokratisk debatt, kort sagt på rättssamhället. När någonting går snett, och det gör det, finns det lagar, regler och normer för hur felaktigheter ska rättas till och konsekvenserna så långt det är möjligt kompenseras och balanseras.
Polisen, den åländska och CKP, har oerhört viktiga uppgifter i samhället som kräver kompetens och mod. När någon är misstänk, anklagad eller dömd är det alltid något som är fel hos någon i samhället. I det aktuella fallet med krögarparet och deras barn och anställda är de offer som far illa oberoende av skuld. Rättssamhällets procedurer drar igång och har, i motsats till enskilda personer med åsikter, att väga för och emot, att döma enligt givna lagar och regler.
I proceduren och dömandet ska det också finnas mänsklighet och en moral som är förankrad hos allmänheten.

När Johan Dahlman under rubriken ” Mycket bra Niklas! skriver att diskussionen är ”inget för anonyma slaskare” undrar jag om tidningen Åland har koll på om anonyma ”slaskare” systematiskt skriver under olika signaturer och till exempel berömmer och instämmer i egna påståenden.
Jag har anmält tidningen Åland för ett inlägg på nätet av Dahlman under eget namn där han tar heder och ära av en person, som är avliden sedan länge, och insinuerar att personer som flyttar hit från ”Finland” inte är välkomna.
”Till polismästaren vill jag säga  …  du har kommit till ett västerländskt civiliserat land nu där brutala polismetoder, maktmissbruk och översittarattityder inte i generationer accepterats! Om du likt länsman Jäderholm har kommit hit för att ”nu skall ålänningarna äntligt få lära sig hut och vem som bestämmer” är det nog skäl att packa resväskan igen. Ingen vill att Åland skall bli den typ av polisstat Finland i många avseenden ännu är som ett arv från tsartidens Ryssland! Och även Jäderholm fick ta skeden i vacker hand!”

Jag känner inte till vad Dahlman kan ha haft för bryderi med Jäderholn; för mig var han en vanlig äldre ålänning som skötte sitt yrke, först i Mariehamn och sedan i Föglö.
Olika personligheter finns det överallt på Åland i olika yrken. Många är inflyttade och har sin härkomst i andra länder. Att döma ut personer som flyttat till Åland för att utöva sitt yrke för att de är från ”Finland” kan betecknas som rasism/främlingsfientlighet, oberoende om man anser att ”Finland” är en polisstat eller inte.
Tidningen Åland har per e-post meddelat att min anmälan är mottagen, men den har inte lett till åtgärder (lördag kl 18.00).
Jag är besviken på att tidningen Åland på sin hemsida inte lever upp till rättstatens principer och samhällsmoral!
Olof Erland