DELA

Inlägg i vårddebatten på Åland

Jag halkade och skadade mej i december. Fick ont i ett knä och väntade ganska länge på att det skulle bli bättre, men det blev bara värre och värre.
Vill börja med att förklara att jag inte skriver det här för att klaga på Ålands hälso- och sjukvård. Vet av egen erfarenhet att vi har en bra sjukvård på vårt sjukhus, bara dom får de resurser som behövs, och jag tror att dom flesta som arbetar där gör sitt bästa.

Kontaktade ÅHS och informerades om att jag först måste boka besök hos allmänläkare, väntetid 1 månad, för att få remiss till specialist. Totalt skulle det ta ca 4 månader till eventuell operation och jag hade haft ont 1,5 månad redan.
Efter kontakt med Medimar fick jag tid till ortoped ganska omgående. Det tog honom 15 minuter att konstatera att menisken i knät var skadad och måste opereras. Jag var opererad 3 veckor efter läkarbesöket.

Vill härmed ge en rosenbukett till alla på Medimar för bra vård och mycket gott bemötande. En rosenbukett också till Alandia Försäkring för väldigt snabb hantering av min anmäla om skada, det tog endast ett dygn.
På tal om ”lyxsjukvård” – tack och lov att jag hade en olycksfallsförsäkring.
Jag undrar vad 4 – 5 månaders sjukskrivning av en arbetsför person kostar företag och samhället? Vad det kostar den enskilda personen i lidande och sänkt livskvalitet vet många.

Så till ”lyxavdraget” – förändringen av sjukdomskostnadsavdraget. Idag är det låg- och medelinkomsttagarna som drabbas hårdast av den reformen. Ett slopande av sjukdomskostnadsavdraget måste innebära en ökning av resurserna på sjukhuset så att fler patienter kan vårdas där. Jag tror att det blir billigare för samhället att betala ca 20% av kostnaden = fullt sjukvårdsavdrag för privat sjukvård än att utöka verksamheten på sjukhuset så att den motsvarar behoven. Detsamma gäller tandvården.
Skrivet av en nöjd, imponerad och nyopererad
Ywonne Sjögren
Vad hjärtat är fullt av talar munnen!