DELA

Inkorrekt om golf i lagtinget

Det är inkorrekt att påskina att Kastelholmsborna med Kastelholmsnejdens byalag i spetsen skulle vara positiva till en 18-håls golfbana på Stornäset, vilket påstods i budgetdebatten.
Det finns ett kraftigt motstånd mot att exploatera Stornäset på det viset.

Kastelholmsnejdens byalag rf:s styrelse har inte behandlat ärendet. Men oberoende av ett kommande styrelsebeslut så är min personliga åsikt den att en 18-håls golfbana är en fullständig katastrof för Stornäset. Det bli ingenting av värde kvar, litet plotter här och där som dessutom genomkorsas av golfvägar. Stornäset är för all framtid förstört.
Våra politiker har att ta ställning till vad som är mera värt i framtiden, orörd natur med stränder eller en golfbana. Det vore önskvärt att våra politiker skulle förstå att slå vakt om allas vår gemensamma egendom.

I dag är Stornäset ett rent och fint område, tillgängligt för gemene man. Vi får inte heller glömma att det är lånat av våra barn.

Lennart Karlsson
Kastelholm