DELA

Inkonsekvent av Liberalerna

Folke Sjölund säger att Liberalerna stöder kollektivtrafiken och att den är viktig.
Då är det ju lite lustigt att de tillsammans med Moderaterna och alla andra partier konsekvent i infrastrukturnämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har röstat för att skära ner anslaget till kollektivtrafiken, försämra turlistorna och införa avgifter.
Ingen av de åtgärderna ger ju mariehamnarna en bättre kollektivtrafik.
Det ger oss sämre framkomlighet om man inte är ung och frisk eller kan köra bil.
Så att liberalerna en gång i tiden var med och startade upp trafiken kan man ställa mot det de gör idag. Det de gör nu är att inte stöda kollektivtrafiken på något sätt.

Den nedskärning av kollektivtrafiken som nu sker är det, de facto, bara socialdemokraterna som motsatt sig. I nämnder, styrelse och fullmäktige har vi argumenterat för att behålla turtätheten och linjedragning som stöder mariehamnarnas vilja.
Det gör vi för att vi värnar om de i Mariehamn som inte kan ta sig fram på annat sätt. Det är en välfärdstjänst att ha en ordentligt utbyggd kollektivtrafik.
Om man vill ta avgifter eller inte är inte huvudsaken, vi anser att vinsten från den metoden är försumbar när alla faktorer är inräknade.
Men att vi har ordentliga turer som går där människor bor, och som går när människor behöver dem, även på sommaren, kvällar och helger, allt för att förhindra att människor blir isolerade. Det är något vi anser att är mariehamnares rätt att ha.
Mikael Igge Holmberg (s)