DELA

Inkomstgränserna för studiestöd måste ses över

I dag ligger inkomstgränsen för studiestödet på 760 euro per stödmånad för en heltidsstuderande och 1100 euro per månad för en deltidsstuderande. En överskridning av denna summa resulterar i indraget studiestöd. Att det är svårt för en studerande att få sin privatekonomi i balans är ingenting nytt.
För att pengarna ska räcka ända till slutet av månaden så behöver något göras. Att höja studiestödet i dessa hårda ekonomiska tider anser vi inte vara ett reellt alternativ. Vad som kan göras, är att höja eller till och med slopa inkomstgränsen för dem som lyfter studiestöd.

En total slopning av inkomstgränsen skulle innebära att de resurser som idag läggs ner på att kontrollera inkomsterna inte längre skulle behövas, vilket i sig skulle vara en inbesparing. Vi vill att de studerande som behöver mer pengar utöver studiestödet också ska ha möjlighet att få det – om de jobbar för det. Att med indraget studiestöd bestraffa dem som ställer upp och jobbar helg- och kvällstid är varken logiskt eller särskilt produktivt. När det gått så långt att studerande som kan och vill vara på jobb tvingas stanna hemma på soffan halva tiden för att inte gå över inkomstgränsen, så är man ute på djupt vatten. Riktigt djupt vatten.

Det här systemet skapar problem för samhället både på kort och lång sikt. Arbete vid sidan av studierna ger värdefull arbetserfarenhet samt kontakter i näringslivet – vi i Unga Moderater vill se ett samhällsklimat där arbete uppmuntras.”
Unga Moderater