DELA

Inget virrvarr

Annica Lindström sågar i tisdagens ledare tanken på en folkomrösting utgående från landskapsregeringens förslag med fem kommunser på Åland.

Att arrangera en rådgivande folkomröstning i varje kommun för att ta reda på hur kommuninvånarna vill att den åländska kommunkartan ska se ut riskerar att bli ett virrvarr utan like enligt ledarskribenten.

Snarare verkar det vara så att den vanligen väldigt strukturerade ledarskribenten själv presenterar ett virrvarr utan like. Antagligen för att hon i sak är för sammanslagningen och har svårt att de klart i själva processen.

För det första behövs ingen folkomröstning i Mariehamn. De berörs inte av sammanslagningen. Endast Nåtö och Järsö föreslås överföras till stan, men där föreslår landskapsregeringen själv att de låter ÅSUB gör en enkät i frågan? Blir det virrvarr?

Sen anser Lindström att räkningen för omröstningen skall betalas av kommunerna. Det är kanske inte helt säkert. Kanske det vore på plats att landskapsregeringen står för fiolerna. Eller så gör de en enkät i de femton kommuner, som berörs av sammanslagningen.

Lindström undrar om ålänningarna endast får tycka till om den egna kommunen, eller om de får tycka till om alla. Självfallet enbart om sin egen kommun. Det var just där som felet fanns i ÅSUBs enkät där man fick tycka till om andra. Då blir det virrvarr.

Sen anser Lindström att det inte går att ställa enkla ja-nej-frågor. Varför inte det? Alla de kommuner, som i föreslaget finns i Norra-Åland får samma fråga. Vill du att din kommun slås samman med Eckerö-Hammarland osv? Klart. Inte virrvarr.

Och om inte alla är med så blir det inget. Klart? Eller virrvarr?

Lindström talar om representativ demokrati och från regeringen säger man att de vann valet med vallöftet om färre kommuner. Men vänta nu. De tre lagtingspartierna minskade faktiskt sitt underlag i lagtinget. Den nuvarande oppositionen ökade däremot sitt underlag.

Man kan inte hävda att man har fri fullmakt i alla frågor tack vare ett val. Det gäller nu en förändring, som är en av de största man kan göra i ett samhälle av idag.

Men regeringen har naturligtvis sin fulla rätt eller snarare skyldighet att komma med ett förslag. Det är bra. Vi i opposition behöver inte presentera ett alternativ.

Lagtinget ska utöva kontroll över den landskapsregering som verkar.

Vi är alltså satta till att granska regeringen och de processer de använder för att genomföra sina beslut.

Om det sedan innebär att vi skuffar landskapsregeringen i diket, vilket Lindström är rädd för, så beror det nog på deras förslag och deras egen väg. Inte på vad vi i oppositionen gör.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Svar:

Stephan Toivonen missar poängen med ledaren; varför ska vi ha avlönade politiker om vi inte ger dem mandat att fatta beslut? Att fråga invånarna på Järsö och Nåtö vilken kommun de vill tillhöra är en betydligt mindre och billigare process än att arrangera kommunala folkomröstningar i 15 kommuner.

Annica Lindström

Opinionsredaktör