DELA

Inget vilt leverne i Mariehamn

Georg August Wallin var aldrig i Mariehamn
Egyptologen Sofia Häggmans färska bok om Georg August Wallin recenseras i förra torsdagens nummer av Nya Åland. Bland annat behandlas Wallins plågoris, de smärtsamma bölder han led av och som troligen berodde på sjukdomen syfilis. Hittills har man trott att han drabbades av sjukdomen i Paris eller på sina färder i Orienten. Nu lanseras teorin att han drabbades redan ”under de vilda ungdomsåren i Mariehamn”.

Georg August föddes 1811 på Berg gård i Sund. Hans far Israel Wallin, som var född på prästgården i Kumlinge, avancerade till landskamrer, d.v.s.högste tjänsteman på Åland. Han var för övrigt svåger med sin föregångare landskamrer Lars Jung, som byggde Tosarby stenhus. Den 12 oktober 1818 samlade Israel Wallin en lantmätare och några förtroendemän i Övernäs by för att besiktiga och mäta upp den plats han några veckor tidigare hade utsett för en stad på Åland. Platsen låg vid byns västra strand på den ås som sträcker sig från dagens Badhusberg till Navigationskolberget. En stadsplan uppgjordes och bilades ansökan som sändes till guvernören. Att denna första konkreta plan för en stad på Åland fick kalla handen är självklart, den ryska staten hade andra planer vid Bomarsund.

Men om Israels stad hade förverkligats och döpts till Mariehamn kunde Georg August Wallin ha bedrivit ett vilt nöjesliv där. Nu kom historien att ha en annan gång. Mariehamn grundades först 1861 och då hade Georg August redan varit död i nio år.
Folke Wickström