DELA

Inget tak på Grelsby gård

Vi har de senast dagarna fått se och höra hur otroligt god ekonomi Åland har samt också fått redovisat de höga löner som den rekordstora förvaltningen erhåller för sina uppdrag.
Med detta i åtanke så tycker jag att det borde vara möjligt att få se lite handlingskraft.

En lördag för mer än två veckor sen såg jag att en stor del av taket på Grelsby gårds anrika stallbyggnad hade rivits upp av stormen. Jag ringer genast till som jag trodde ansvariga byggmästaren Yngve Österlund, men får höra att det inte är han utan Sölve Högman som är ansvarig. Alltså ringer jag till Sölve Högman och påtalar problemet. Han lovade att se till att det blir fixat. En vecka senare efter hagel och snöstorm och fortfarande utan tak så ringer jag återigen till Sölve. Döm om min förvåning när jag då får höra att det inom förvaltningen inte finns resurser, inte ens att skicka ut någon och tillfälligt täcka över, än mindre att få det permanent reparerat.

I skrivande stund har ännu ingen antydan till verksamhet i den riktningen setts till, och vi har haft både storm och slagregn flera gånger.
Nu återstår att se om det alls ska bli något tak före vinter, annars kan vi ju lika gärna riva alltihop, men det finns väl inga resurser till det heller. Jag börjar förstå varför man så ihärdigt försöker att ge bort gården.
Bernt Randelin

Måndagen efter Bernt Randelins första samtal inspekterades byggnaden av personal från landskapsförvaltningen tillsammans med Ålands Ömsesidigas skadereglerare. Vid inspektionen konstaterades att plåtar rivits bort men också att det gamla pärttaket som funnits under plåten fortfarande gav ett visst skydd för byggnaden. Vid inspektionen gjordes bedömningen att risken för akuta följdskador var små varför tillfällig täckning ansågs som onödig i väntan på att taket skulle repareras. En plåtslagare kontaktades också direkt för att engageras för att utföra reparationen men som de allra flesta vet är det en viss leveranstid på hantverkartjänster i dessa dagar och speciellt efter plåtslagare efter en kraftig storm. Ålands landskapsregering har förhoppning om att takreparationen skall kunna vara utförd inom de närmaste veckorna vilket också Bernt Randelin informerades om vid det nämnda telefonsamtalet.
Sölve Högman
T.f. landskapsagronom
Ålands landskapsregering