DELA

Inget svar, flera frågor

Skolnämnden i Hammarlands ordförande Anders T Karlsson (c) har i två insändare och senast i Nya Åland fred 18.10 inte lyckats förklara varför det för barnen boende i Strömma och Skarpnåtö är bra – t.o.m. bäst – att deras långa skolväg numera är dubbelt så lång både morgon och eftermiddag. Frågan är alltså fortfarande obesvarad. Att inbjuda till dialog och inte svara på frågor väcker flera frågor. Dialogen skulle visserligen enligt Karlsson ske kvällstid per e-post, men då vi vill tro att ärendet kan vara av intresse för t.ex. andra politiker väljer vi Nya Åland, som under hösten rapporterat om ”Skolskjutsbråket” .

Vi har noterat att skolnämnden även valt ett annat försämrande upplägg för samma elever: Ett par sena eftermiddagar i veckan ryms inte alla i bussen som fylld till sista plats åker till Kattby, lämnar av några och åker tillbaka till skolan för påfyllning. Därefter påbö rjas hemresan igen – än en gång via Kattby! Alla elever är värda en bättre inledning på hemresan. Men alldeles särskilt de vars långa skolresa förlängts med det dubbla. Den oinvigde kan bara spekulera i att snålheten bedragit visheten och att man upphandlat för liten kapacitet för linjen. Däremot en överkapacitet och icke miljövänligt kan densamme tycka då en kapacitet om ca 75 bussplatser vissa dagar passerar byn inom 2 timmar med totalt högst 5 elever! Det är försvarligt med en buss på morgonen, men absolut inte eftermiddagar. 

Skolnämnd med extra inkallad sakkunnig, skolskjutsgrupp, konsult och arbetsgrupp för alternativa linjeupplägg har arbetat med skolskjutsarna i Hammarland. Trots det har ingen gjort något åt ”olycksfallen i arbetet” som det ovan och andra tidigare beskrivna. Och som av en händelse har det nyligen varit fokus på vikten av barnperspektiv också i kommunala ärenden.

Tidningsartiklar, insändare och vår begäran om förbättrande upplägg av linjen – som skolnämnden tyvärr inte tyckte var för barnens bästa – har ändå inte varit förgäves. Med stort intresse kommer vi att ta del av det öppna möte liberalerna med lagtingsgrupp inbjudit till i Hammarland denna veckas onsdag och där ”sko lskjuts” till vår glädje finns på agendan. Vi vill fortfarande tro att politiker kan – om de vill. På riktigt.
Ann-Charlotte Funck, Strömma
Jan Holmes