DELA

Inget sakligt påkallat lagstiftningsbehov

Låt mej börja med att säga att jag definitivt anser att vi skall ha en promillegräns som minimerar risken för olyckor i trafiken och om det finns forskning som tydligt visar att det finns en förhöjd olycksrisk mellan 0,2 och 0,5 promille, ja då skall man givetvis sänka promillegränsen till en nivå som inte medför höjd olycksrisk. Så långt är det enkelt.
Men om jag har förstått saken rätt så handlar det nu inte om att man tror sig sänka olycksfrekvensen med en sänkt promillegräns utan det handlar om att en, möjligen liten men dock, majoritet av våra lagtingsmän anser sig ha en högre stående moral än en ganska stor men dock minoritet, i synen på alkohol och trafik.
Om man lyckas få ihop en majoritet så är den majoriteten beredda att lagstiftningsvägen tvinga sin, som man tycker, bättre moral, på minoriteten. Det är inte frågan om ett sakligt påkallat lagstiftningsbehov för att komma till rätta med ett problem utan man säger öppet att det är en moralisk markering.

Få saker har genom århundraden lett till så mycket förtryck och förföljelse som moral lagstiftning i allmänhet och religiösa moralpåbud i synnerhet. Respekt för människors rätt att vara olika och leva på olika sätt både i stort och smått, så länge man inte skadar andra, borde därför vara en grundbult i ett modernt, öppet och demokratiskt samhälle.
Det må vara så att en sänkning av promillegränsen är ett litet förtryck jämfört med t.ex. den diskriminerande lagstiftningen i Ryssland mot homosexuella, en lagstiftning som också den, baseras på makthavarnas, som de tycker “högre”, moral. I grunden är det dock frågan om samma oförmåga hos makthavare att tillåta andra att leva på ett sätt som strider mot den egna moral uppfattningen.

Jag har full respekt för att det finns många som tycker att alkohol och trafik inte hör ihop, det är inte det det är frågan om. Utan i ett demok ratiskt, tolerant och öppet samhälle borde inte allmänt tyckande räcka till för att inskränka andra människors rättigheter genom att man lagstiftningsvägen tvingar sin egen moraluppfattning på dem som inte delar den.
Det är en grundläggande princip som borde vara självklar såväl i stort som i smått.
Johan Rothberg