DELA

Inget överpris sända över Smedsböle

Enligt Nya Åland har Barbro Sundback i lagtinget sagt att Ålands Radio och TV hindrar privata aktörer att sända över Smedsböle.
Åland24 sänder alla dagar kl.6-12 och kl.18-24 över Smedsböle för 3,4 euro i timmen förutom två halvtimmar i veckan när TVMAX sänder samt när Ålands Radio och TV sänder.
Driften av Smedsböle kostar drygt 300.000 euro i året vilket finansieras ur budgeten för Ålands Radio och TV med licensmedel.
Alla privata aktörer som vill sända får sända över Smedsböle till ett pris som inte kan anses vara ett överpris.
Pia Rothberg-Olofsson
Ålands Radio och TV