DELA

Inget ökat flyktingmottagande i stan

Ingenting har förändrats gällande flyktingsituationen i världen sedan januari 2015!

Det är väl ett påstående som ingen kan hålla med om? Inte minst med tanke på att över 65 miljoner människor är på flykt från krig och konflikt just nu. Men det är ett av motargumenten från stadens socialförvaltning gällande frågan om huruvida man kunde ta emot fler kvotflyktingar än de planerade 10-15 personerna, vart tredje år. Så sent som 1 december i fjol bestämde en majoritet av stadsfullmäktige att intensifiera mottagandet, något som även fullmäktige höll med om och gav uppdraget till socialnämnden.

Ärendet återremitterades två gånger, och i torsdags tog stadsstyrelsen ett slutgiltigt beslut. Eftersom 23 av 27 stadsfullmäktigeledamöter ville ta emot fler flyktingar än gällande plan, så tänkte jag att det absolut minsta vi kan göra är att bibehålla nivån från 2015, alltså 15-20 personer. Det vill säga en eller två familjer till.

Det blev nej. Förutom Jonny Andersen (Lib) så fick jag bara min partikamrat Sara Kemetter att ställa sig bakom förslaget. Inte hjälpte det att stadsstyrelsen hört socialchefen och landskapets integrationssamordnare som informerat om att det praktiskt taget är kostnadsneutralt att ta emot flyktingar. Det finns dessutom integrationspengar att söka från landskapsregeringen och EU.

I stadens mål för denna mandatperiod står det att befolkningstillväxten ska öka och att staden ska vara välkomnade för alla. Hur rimmar det med beslutet? När det handlar om människor så har vi alla olika bagage och förutsättningar, och det känns olustigt att tala om flyktingmottagande som en ekonomisk investering/risk. Men faktum är att cirka en tredjedel av flyktingar är högskoleutbildade, och med världens bästa dagis och skola i Mariehamn finns alla förutsättningar för en lyckad integration.

Nå, i demokratins namn är det bara att acceptera beslutet även om det känns tråkigt. Samtidigt kan man förstås glädjas över gällande plan för flyktingmottagande, där det stipuleras att man tar emot 10–15 flyktingar om två år.

Nu ligger bollen hos socialnämnden och i dagarna arbetar man med 2018 års budget. Jag skulle önska att man viker pengar till en flyktingsamordnare med ansvar för mottagande och integrationsåtgärder. Längre fram, i samband med 2019 års budget, ska man (åter) se över hur man kan intensifiera mottagandet.

Hur ser flyktingsituationen i världen ut då? Och kommer Mariehamn att ta ett större ansvar?

Tony Wikström (S)