DELA

Inget fusk på Brändö

Måndagens Nyan rubricerade stort att Brändö kommun, underförstått framförallt jag, uppmanar till ”hemortsfusk” med hänvisning till text på kommunens hemsida.

När texten lades in på hemsidan för 3 – 4 år sedan var texten mindre brännbar än den tydligen är idag. Jag har under de senaste åren tyckt mig märka att tolkningen av de kriterier som bör uppfyllas för att äga och besitta jord i landskapet (ref. främst till LL om jordförvärvsrätt m.m. från 2003), bland annat. också definitionen av begreppet hemort, blivit strängare än de tidigare varit. Under våren 2009 förde jag flere intensiva diskussioner, mest per e-post, med landskapsregeringens kansliavdelning om begreppet hemort.
Detta eftersom definitionen av begreppet hemort har betydelse för hur rätten för att erhålla hembygdsrätt och rätten att förvärva jord i landskapet uppkommer. Tidigare var, enligt min uppfattning, det lättare i flere avseenden att få framförallt rätt till jordförvärvstillstånd. Men senast för ett – två år sedan skedde någonstans en förändring. Ett faktum som jag vid behov kan exemplifiera med några fall från Brändö kommun. Har tillgång till tre nästan identiska fall av anhållan om rätt att äga och besitta (gällt inflyttade). Bland dem har de två tidsmässigt senare fallen behandlats, som jag uppfattar det, klart strängare än det första.

Något medvetet fusk är det med andra ord inte frågan om från min sida. Däremot en tolkning av lagstiftningen som inte följer dagens uttalade i landskapet vilket bland annat Roger Eriksson med flera i landskapsborgen i praktiken bekräftat i såväl media, beslut och samtal.
Jag kommer att så fort som möjligt att skriva om texten på hemsidan så att den passar till dagens praxis vad gäller tolkningen av begreppet hemort m.m. Senast sker det när hemsidan förnyas i februari 2010.

För övrigt är jag glad att Roger Eriksson anser att vi d.v.s. skärgården inte skall ge upp. Skärgården har ingen avsikt att ge upp trots den svåra situationen. Trots det behöver skärgården majoritetens, fastålänningarnas, goda vilja och hjälp för att ” lösa problemen”. Låt gärna ”Skärgårdens sak bli vår” d.v.s. alla ålänningars. Det var egentligen den frågan det vill säga hur tackla skärgårdens framtid som reporter Orre ringde mig om och inte frågan om hemort med mera. En fråga som Orre inte överhuvudtaget frågade mig om, än mindre diskuterade.
John Wrede,
kommundirektör, Brändö kommun.