DELA

Inget fel på gräs

Vad är det för fel med gräsodling?
Lantbruket av idag är baserat på bidrag, det är inte jordbrukarnas fel!
De lantbrukare jag pratat med vill inte vara beroende av bidrag, politiker älskar skattefinansierade bidrag eftersom de ger dem makt över lantbrukarna, vilket inte ett självgående lantbruk ger.

På ledarplats i Nya Åland ondgör sig redaktören över att jordbrukarna bara odlar gräs.
Att det odlas gräs är en direkt följd av politiken!
För övrigt är gräsodling bland det mest miljövänliga man kan syssla med då det är ytterst koldioxidabsorberande och det dessutom absorberar mycket av de gödningsämnen som annars rinner direkt ut i våra vattendrag och senare slutar i Östersjön!
Bernt Randelin
Att den förda politiken inte är jordbrukarnas fel försökte jag uttryckligen poängtera i ledaren. Däremot tror jag ingen politiker skulle protestera mot ett självgående lantbruk, utan behov av bidrag.
Gräs i sig är det väl inget fel på, men jag vill hellre att det odlas mat på åkrarna. Är det fel?
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland