DELA

Inget djur ska behöva lida i EU

Många har blivit illa berörda av bilder på djur som far illa runt om i Europa. Kycklingar som knuffas runt i hundratal och skadas innan slakt eller kor som transporteras under fruktansvärda omständigheter. Så kan vi inte ha det!

Vi i Norden har relativt ambitiösa lagar när det kommer till djurskydd. Det gör att våra djur behandlas bättre än på många andra platser i Europa. Det har vi anledning att vara stolta över. Med ett bättre djurskydd kommer såklart en ytterligare kostnad men det är en kostnad jag tror vi alla är beredda att ta. Jag vill därför se en ökad transparens i värdekedjan så att konsumenter aktivt ska kunna få välja ansvarsfullt producerade produkter från exempelvis våra åländska producenter.

Men vi kan inte nöja oss där. EU saknar idag en gemensam djurskyddslag och det måste vi få ändring på. Vi behöver vissa minimistandarder för djurskydd som gäller inom hela unionen. I Europaparlamentet kommer jag aktivt att sätta press på kommissionen för att så snart som möjligt komma med ett lagförslag på det här området. Inget djur ska nämligen behöva lida i onödan i EU.

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET