DELA

Inget bedrägeri om vacciner

I tisdagens Nyan skriver Robert Ammicht om vacciner. Axel Hansson svarar förtjänstfullt, men låt mig ändå fylla i med litet kompletterande info eftersom saken inte diskuterats utanför de antivaccin-kretsar Robert Ammicht uppenbarligen hör.

Centrum för kontroversen är en studie CDC i USA gjorde 2004 för att utreda påstådda kopplingar mellan trippelvaccin och autism. Studien kom fram till att så inte var fallet och studiens resultat har sedemera bekräftats av andra, oberoende studier.
En biokemist vid namn Brian Hooker som är part i en skadeståndsprocess om vacciner, hade begärt ut datat från CDC och gjort en ny analys. Trots att Hooker uppenbarligen gjort flera misstag i sin analys, visade även denna att det inte fanns någon koppling mellan vacciner och autism i den studerade gruppen. Då tillgrep Hooker delgruppsanalys och fann att det inte fanns någon risk för vita barn, inte heller för färgade flickebarn, men för färgade gossebarn fann han en 3,4 gånger ökad risk. Denna metod att tillgripa subgruppsanalys tills man hittar något illustreras bäst av
XKCD: http://xkcd.com/882/.

Notera även att en ökning med 3,4 gånger inte är en *340% ökning*, vilket Robert påstår.
På Internet kan man läsa en massa om ”visselblåsaren” William Thompson.
Han svävar i livsfara. Han har eskorterats ut från CDC. Han har flugits iväg i en svart helikopter. Inget av det är sant. William Thompson arbetar kvar på CDC. Han har skrivit en pressrelease där han skriver vad han anser. Han hade en annan åsikt än sina kolleger. Inte helt ovanligt inom forskarvärlden.

såväl påståendet om ”340%” som *bedrägeri* är tagna helt ur luften av människor som har en antivaccin-agenda. Naturligtvis är det bra att granska information kritiskt, men det vore klädsamt om Robert och andra skulle utsätta sina egna ”profeter” för samma kritiska granskning.

Enligt WHO dör 2,5 miljoner barn varje år av sjukdomar som kan förhindras med vaccination, där finns mycket att göra. Hos oss är dödsfall och svåra följdsjukdomar av polio, kikhosta, mässling, stelkramp etc synnerligen ovanliga, tack vare vaccinationer. Låt det så förbli!
Anders Gustafsson