DELA

Inget ansvar för texter?

Vid Katrinakonserten i Finströms kyrka i onsdags, annonserad ”Hildegard och Harald Hårfagre”, framfördes även tre irländska folksånger, vars texter knappast skulle ha godkänts av Hildegard. Texterna profanerade kyrkans heligaste plats, koret.

Har inte Katrinaledningen något ansvar för vad som framförs i våra kyrkor?

SYNNÖVE OCH KURT LINDH

SVAR PÅ INSÄNDARE:

De flesta som besökte konserten i Finströms kyrka på onsdagkväll gjorde det förmodligen för musikens skull och många berördes djupt av Tuuli Lindebergs fenomenala röst och Kreeta-Maria Kentalas livfulla spel. Ledningen för Katrina kammarmusik beklagar djupt om innehållet i de irländska folkvisorna störde en del av publiken och överskuggade en annars magisk kväll.

ROSI DJUPSUND

PRODUCENT FÖR KATRINA KAMMARMUSIK