DELA

Inget 5G, tack

Nej tack till nästa generations mobilnät 5G, för våra barns och ungdomars bästa! Vi har redan tillräckligt med strålning från mobilmaster, trådlösa nätverk, surfplattor och mobiler. Många får redan huvudvärk av trådlös teknik.

Visste du att vanliga symtom av strålning kan ge följande: Sömnproblem, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, trötthet, irritation, ångest, nedstämdhet, stress och hudutslag?

Forskningen visar risk för ohälsa. Studier har också visat att barn och ungdomar löper större risk än vuxna. Barn är särskilt känsliga för olika miljöfaktorer, något man måste ta hänsyn till även när det gäller barns exponering för mikrovågsstrålning och lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Visste du att barn absorberar mer strålning, de har mindre huvuden och tunnare skallben än vuxna. Därför absorberar de mer strålning. Ett barns huvud kan absorbera dubbelt så mycket strålning och huvudets benmärg tio gånger så mycket strålning som en vuxen.

Barns celler förnyas snabbare och är därför generellt känsligare för alla faktorer som skadar cellers DNA. Både mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa elektromagnetiska fält kan skada cellers DNA och därmed ge upphov till många olika sjukdomar.

Krav på försiktighet enligt 205 internationella forskare, EMF Scientists.

Europarådet rekommenderar i resolution 1815 att medlemsländerna: Vidtar alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, i synnerhet strålning från mobiltelefoner. Särskilt barns och ungdomars exponering bör minskas eftersom de verkar löpa högre risk för hjärntumörer.

Nu vill Ericsson inte beakta denna varning, utan i stället utvidga strålningen med att utöka fler mobilmaster som ger större frekvenser från idag i 4G-nätet 2,6 GHz till 5G-nätet 3,5 GHz på Åland. Enligt forskare på Ericsson är spektrumet som 5G kan verka inom betydligt bredare än dagens mobilnät. Det går att köra på andra frekvensband och 5G-signaler har körts på frekvenser upp till 800 GHz.

Nu får det vara nog det är inte vår bekvämlighet, penningen som skall styra utan vår fortlevnad med fullgod folkhälsa.

Källa: Strålskyddsstiftelsen.se

LISA GUSTAVSSON

MARIEHAMN