DELA

Ingenting annat än bluff

Professor Göran Djupsund ger tummen upp för metodiken i Mats Adamczaks gallupar i Nya Åland. Om hur Adamczak ställer frågorna säger professorn ingenting.

I den gallup om byggande i centrum som tidningen publicerar 4 juli är föreningen ”Företagarna på Åland” ”gästfrågeställare”. Föreningens ordförande är Mats Adamczak själv. Han deklarerar sin åsikt om centrumbyggande i en insändare 7 juli: ”Låt fastighetsägarna riva och bygga nytt.” Det är berättigat att fråga om han utformade frågorna i sin gallup för att få det svar han önskar. Som man frågar får man svar, är inget dåligt ordspråk.

I gallupen ställdes ”bygga enligt Ömsens förslag” mot ”bygga enligt Johanna Wickströms förslag”. Med andra ord, ett förslag med ritningar, kalkyler och en villig investerare ställdes mot en fantasifull idé, Alfrida, utan vare sig kalkyler eller investerare… Det säger sig självt att de som vill komma igång med byggandet i centrum röstar för Ömsens förslag.

En intressantare frågeställning hade varit: ”Skall vi bevara Borenius eller inte?” Om också den frågan skulle ha fått en majoritet för rivande tror jag att det berott på att folk gått på den flagranta bluff som Ömsen iscensatt. För att bevisa att ett bevarande av Borenius är ekonomiskt omöjligt gjorde Ömsen följande kalkyl: Mellanbjälklagen (golven) i trä ersätts av betong dito varvid tyngden blir så stor att ytterväggarna i tegel måste förstärkas. Att märka är att alla våningshus i sten under hundratals år murades av tegel med mellanbjälklag i trä som Cityhuset och Borenius. De anses vara utmärkta hus. Om de stått i hundra år står det förvisso i hundra år till och mera.

Till råga på allt ingick i Ömsens så kallade renovering att hela huset skulle ställas i luften på stålbjälkar vilande på pålar medan en ny grund byggs! Allt detta dessutom utan att väggarnas och golvens hållfasthet undersökts eller att marken pliktats. Detta är ingenting annat än bluff, ett försök att föra folk (Ömsens ägare) bakom ljuset. En så gjord kalkyl kommer alltid att visa att en renovering inte är ekonomiskt försvarbar. Till detta kommer att nuvarande affärsidkare i huset tycks vara nöjda med sina lokaler, att husets fönster är nya och att ett nytt tak byggts så att en vindsvåning kan inredas.

Är det dags för oss ägare/försäkringstagare i Ömsen att ställa krav på vårt bolag eller att söka oss till andra försäkrare?

JERKER ÖRJANS

Nya Åland har tagit kontakt med Ömsen som säger att ansvariga befinner sig på semester och Ömsen avböjer att kommentera.

RED