DELA

Ingen yrkesed?

Bästa tehyiter och landskapsstyrelsen

Jag som enskild person, blir orolig över den strejk som är utlyst att börja imorgon – torsdag 20 november -. Jag ifrågasätter inte sjukskötarnas krav på en skälig lön för sitt arbete, utan det moraliska dilemma ni sätter er i angående skyddsarbete. Det är aldrig acceptabelt att en sjukskötare riskerar en patients liv genom sitt handlande.
Jag har för mig att sjuksköterskurna lägger en yrkesed, där man tar upp de moraliska och etiska uppgifterna ni åtar er, när ni blir utexaminerade. Eller har detta slopats? Med detta sagt, så är min önskan att ni ändrar er i frågan om att vägra skyddsarbete, för er och de patienters skull som är oskyldiga till detta strid.

Till landskapsregeringen vill jag ge ett förslag, för att minska löneutgifterna inom ÅHS. Ni kan undersöka hur stort är behovet av sjukskötare inom varje avdelning och ifall om en del av dessa tjänster kunde ersättas med närvårdare.
Vänligen
Kari Kärki