DELA

Ingen vill stoppa centrumutvecklingen

Stadsfullmäktigeledamot Petri Rautanen (MSÅ) kommer än en gång med den gamla osanningen att vissa partier vill stoppa utvecklingen i centrum. Påståenden som detta bara försvårar det fortsatta arbetet och försämrar det annars goda samarbetsklimatet jag tycker vi haft i fullmäktigesalen under det gågna året. Förutom stadspolitiker är jag även företagare i Mariehamn och uppväxt i en företagarfamilj. Att insinuera att jag därmed vill stoppa centrumutvecklingen är grundlöst och faktiskt lätt skrattretande, men kanske Rautanen endast anser att jag har fel partibeteckning.

Ledamot Rautanen fortsätter blanda på lagstadgat byggnadsskydd och k-märkning. De skyddsbestämmelser som stipuleras i förslaget är kanske de mest tillåtande i hela landet. Till exempel B-markeringen tillåter att hela byggnader, förutom fasader, rivs. Jag kan tipsa om att kolla upp hur Åbo behandlar byggnadsskyddet i deras arbete för en delgeneralplan 2029. Där skyddas hela miljöer, kvarter och till och med gatudragningar. Där får explicit ingen skyddsvärd byggnad rivas eller förändras. Samtidigt kan man verkligen inte påstå att centrumutvecklingen i Åbo skulle ha varit lidande de senaste 10 åren. Plan- och bygglagen kräver ett byggnadsskydd och detta har bekräftats i flera juridiska utlåtanden som staddstyrelsen begärt. Vi behöver bara se tillbaka på högsta förvaltningsdomstolens beslut 669/2016 gällande telegrafhuset. Slarvet gällande bestämmelserna kring byggnadsskydd stoppade den gången utvecklingen. Igen vill man göra samma misstag.

 

Bara för att en enskild fastighetsägare överklagar delgeneralplanen betyder det inte att hela området försätts ”i karantän”. Endast de tomter över vilken fastighetsägaren besvärar sig över kan åläggas med åtgärdsförbud av domstol, resten av centrum kan däremot forsätta utvecklas.

På en punkt har dock ledamot Rautanen rätt, det är resultaten som räknas. Jag är därmed väldigt glad över att ikväll tisdag gå på Stadsutvecklingsnämndens möte och rösta för den nya stadsplanen för Boreniuska huset och Zeipels. Genom ett samråd mellan staden och fastighetsägaren har man fått fram ett nytt förslag enligt liggande utkast till delgeneralplan. Här ingår såklart även kompensationer för byggnadsskydd. Även projektet på Magazintomten är igång enligt gällande planutkast.

Vi har alltså ett planförslag som redan ger resultat. Det enda som nu stoppar utvecklingen är ett långdraget förhalande av planen.

MICHELE FERRARI (LIB)

STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT