DELA

Ingen tid för motioner?

Lag- och kulturutskottets majoritet beslöt i förra veckan efter omröstning att inga inlämnade motioner från oppositionen behandlas, på obestämd tid. Som orsak angavs det stora kommande arbetet med självstyrelselagen, som så småningom ska utskottsbehandlas av lag- och kulturutskottet.

Bland motionerna som väntar på behandling finns bland annat en motion om kostnadsfria och tillgängliga menstruationsskydd med Nina Fellman som första undertecknare samt en motion om en strategi mot korruption, med Ingrid Zetterman som första undertecknare.

I bägge fallen gav remissdebatterna intressanta ingångar i den problematik som motionerna tar upp, och konstruktiva förslag både från majoritet och opposition.

 

Givet att åtgärdsmotioner främst är till för att ge oppositionen möjlighet att väcka debatt finns ingen förväntan att motionerna ska godkännas. Det är dock trist och nedslående att konstatera att majoriteten i lag- och kulturutskottet nu, i motsats till andra utskott, väljer att inte alls behandla dem snarare än att ge fördjupad kunskap i ett betänkande samt ett positivt förkastande.

Tilläggas bör att lag- och kulturutskottet inte har några inbokade möten alls de kommande veckorna trots att lagtinget nu är inne i en arbetsperiod, och att det kommer att ta en hel del tid ännu innan den nya självstyrelselagen når lagtinget. Det skulle alltså finnas gott om tid för utskottet att behandla motionerna och därmed göra skäl för det höjda arvode som motiverades med en högre arbetsbelastning.

NINA FELLMAN (S)

JESSY ECKERMAN (S)