DELA

Ingen spekulation med människor

Ett sista inlägg från min sida om socialnämndens budgetförslag.
Vi har även tidigare år, när ramen varit uppenbart för klent tilltagen, skickat budgetförslag över ramen till stadsstyrelsen för beslut.
Jag var med i år och tog vissa beslut om sänkningar, men jag valde dem som var logiska för förvaltningen och inte för borgarna.

Jag valde 80%-alternativet till barndagvård, som i stället för att ge oss mera platser för att folk skulle gå ner från fulltid, kostar oss platser när människor med halvtidsplatser gick upp i tid istället.
Jag valde det fjärde årets hemvårdsstöd. Man skall ha verkligt bra ekonomi för att en förälder skall ha råd att stanna hemma ett fjärde år. Det är 90 000 euro där, men de posterna var som ”heliga kor” för borgarna.

Men framförallt skulle jag vilja se en långsiktighet i planeringen. Att skära ner på Folkhälsans familjeterapi (eller inte ge dem högre bidrag i detta fall) så ser bra ut i år. Men om 10-15 år, när barn som utsatts för traumatiska skilsmässor och dylikt börjar knarka eller begå brott. Då kommer det att kosta oss så mycket mer. Vi måste se längre en ett budget år, eller en mandatperiod.

Och vi socialdemokrater har varit väldigt noga med att vi sätter människor före maskiner. Därför kände jag mig trygg i att, som vi gjort alla år denna mandatperiod, skicka en budget som inte var helt i balans till stadsstyrelsen.
Så blev det nu inte, med minskad vårdnivå på Trobergshemmet och annat.

Och angående Odalgårdens privatisering, som gick igenom med minsta möjliga marginal igen. Det finns ingenting som säger att vi får en entreprenör som vill ta över den verksamheten, eller att summan ens blir 80 000, det är ren spekulation.
Och spekulation hör hemma på aktiebörsen, inte i social verksamhet.
Igge Holmberg (S)
Lagtingskandidat.