DELA

Ingen solokörning från Centerbasens sida

Det är bra att Nya Ålands ledarskribent Nina Fellman insett att Barbro Sundbacks återkommande brist på respekt för andra människor lett till att den f.d. s-ordföranden satt krokben för sig själv (NÅ-ledaren 12 april).
Det är dock mindre bra att NF fortsätter med osanna kommentarer riktade mot undertecknads person. NF påstår att jag stått för ”ännu en solokörning” genom att kräva Sundbacks avgång från posten som ordförande för ÅHS-styrelsen. Faktum är att Centerns arbetsutskott diskuterade frågan veckan före Sundbacks nya fadäs briserade i media.
Jag hade alltså AU:s klara ställningstagande att luta mig mot. Det löjliga i påståendet om ”solokörning” framgår än tydligare om jag berättar att av de över 30 centerpartister jag diskuterat frågan med, inklusive centerstyrelsen 11/4, har ALLA delat min syn på hur Centern ska agera.

När det gäller NF:s påstående om att alla ”utom Harry Jansson” är nöjda med att invänta nästa gruppledarmöte, så kan jag bara rekommendera NF att läsa den egna tidningens reportage 11/4 ”Lantrådet kallar partitoppar till möte”. Där framgår med tydligt att undertecknad står bakom centergruppens åsikt om att invänta mötet den 16 april. Nog bör väl en ledarskribent i alla fall orka ta sig igenom den egna tidningens spalter?
Till sist hävdar NF att undertecknad ”inte ens förankrat sitt utspel i sin egen partigrupp”. Även om jag som partiordförande inte känner mig bunden av att uttrycka partiets uppfattning i politiska frågor, förankrade jag min uppfattning i c-gruppen den 10 april, dvs. före jag kommenterade frågan till Nya Åland.
Till sist vill jag å det bestämdaste invända mot ledartextens slutord om att denna nya sosseaffär handlar om ”hämnd, makt, rivalitet och ideologiska motsättningar”, underförstått att det bara är fråga om ett politiskt spel. Låt mig upplysa NF om att för Centerns del handlar det om bästa möjliga sjukvård för 28500 ålänningar, över 800 anställdas arbetsmiljö och om hur 80 milj. euro ska användas på bästa sätt.
Harry Jansson
Ordförande, Åländsk Center