DELA

Ingen skrämselpropaganda

I fredagens ledarstick påstår Nyans Harriet Tuominen att jag bedriver skrämselpropaganda. Hon ifrågasätter också om mitt påstående stämmer om att en majoritet av barnfamiljerna betalar maxtaxa för barnomsorgen. Dessutom menar hon att jag, som ledamot i socialnämnden, borde känna till att de som bor på institution inte betalar separat för sin sjukvård.
Jo, Harriet Tuominen, jag känner till hur avgiftssystemet fungerar för institutionsboende och barnfamiljer. Jag vet också att barnfamiljer drabbas av höjda sjukvårdsavgifter, vilket var det jag syftade på med avgiftshöjningarna inom sjukvård. Vad gäller avgiften för barnomsorg i Mariehamn så är det så att majoriteten betalar maxtaxan och kommer därmed att få 330 euro per år mindre i plånboken om det nu liggande förslaget går igenom i stadsfullmäktige.
Enligt uppgifter från förvaltningen betalar cirka 64 procent maxtaxan nu i september 2010. Kombinerar man det med skattehöjningen, borttagandet av kommunalskatteavdraget och höjda avgifter inom sjukvård och annat blir det ännu mycket mindre kvar i plånboken.

Tuominen skriver att skattehöjningen i Mariehamn genomfördes år 2009 och påskiner att det därför inte är så relevant nu. Jag håller inte med. För mig är det viktigt att också belysa den avgifts- och skattehöjarpolitik som majoriteten, främst liberalerna och socialdemokraterna, bedriver och har bedrivit under pågående mandatperiod.
Väljarna har rätt att få information om den politik som bedrivs och huruvida deras politiker uppfyller eller inte uppfyller de vallöften som har utlovats, till exempel ”mer i plånboken”. Då vi, år efter år, föreslår möjliga besparingar som röstas ner av majoriteten är det viktigt att visa vad som händer istället; notan skickas till barnfamiljer, äldre och alla andra skattebetalare.
Petri Carlsson (fs)