Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ingen ska lämnas vind för våg!

Vårt sociala skyddsnät är som bäst inte en hängmatta, utan en studsmatta som hjälper oss att studsa tillbaka till arbetslivet. Efter 4 år har vi en stark studsmatta: Barnbidraget är starkare än i riket och bättre för ensamförsörjare. ÅHS kostnadsskydd omfattar nu de långtidssjukas dygnsavgifter och viss tandvård. Detta är förändringar som stöttar när livet är som svårast och som inte rubbar ”arbetslinjen”. För att säkra att det alltid ska löna sig att arbeta har vi infört skatteavdrag på 100€ för låg- och medelinkomsttagare.

4 klubbade socialvårdslagar stärker studsmattan ytterligare, men den är inte klar. Samarbete med tredje sektorn behövs för att trygga att inga barn på Åland är utan barnskydd. Vi behöver stärka samarbetet mellan skola, ÅHS och kommun för att stötta barn med NPF. Vi behöver jobba ännu hårdare med att inkludera fler människor med funktionsvariationer på arbetsmarknaden. Ingen ska lämnas vind för våg!

WILLE VALVE (MSÅ)

SOCIALMINISTER