DELA

Ingen seriös miljöprofil

Politikernas ihärdiga försvarstal hörs ihåligt eka inför en allt mer häpen publik. Troligtvis försöker man rädda sina ansikten och rena sina samveten vad det gäller Mariehamn stads märkliga turer inom kollektivtrafiken och miljöpolitiken. Frågan är om man lyckas övertyga någon annan än sig själv.

Fakta är att Mariehamn har beslutat att gynna privatbilismen och uppeldandet av fossilt bränsle. Detta på bekostnad av en samhällsservice bestående av avgiftsfri kollektivtrafik framdriven på lokalt tillverkat förnyelsebart bränsle, en service som väckt internationellt intresse och beundran. Vad som nu sker är att Mariehamns ansträngningar att framstå som en stad med miljövänliga ambitioner går upp i rök i samma takt som avgaserna mörklägger stadens efterlängtade gröna profil.

Trots denna ideologiska konflikt kan man läsa följande på Mariehamn stads hemsida;
”Vi lägger stor vikt vid miljön. Hela vår verksamhet genomsyras av miljöarbetet och sedan januari 2011 är Mariehamn en miljöcertifierad kommun.”
Mariehamn må vara miljöcertifierat men dagens innevånare kommer att få ägna sig åt att minimera och reparera de skador en samling miljöpolitiskt inkorrekta politiker hinner åsamka staden och Åland. Det intressanta blir att se om nästa generation i stadens ledning med rent samvete kan säga att man för en seriös miljöpolitik så att besökare likaväl som ålänningar kan njuta av Åland på ett hållbart sätt.
Stig Abrahamsson