DELA

Ingen röst för kyrkan

I tusen år har kyrkan funnits på plats i den åländska skärgården. Den betydelse församlingarna haft för framväxten av kultur- och samhällsliv i övärlden går inte att överskatta. Trots det är de åländska skärgårdsförsamlingarna idag så förbisedda, att blotta tanken på att turlisteförslagen skulle gå på remiss till oss är främmande för landskapsregeringen. Det är som om kyrkan inte fanns i landskapets föreställningsvärld.

Trots att en överväldigande majoritet av den åländska skärgårdsbefolkningen tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan, behandlas skärgårdsförsamlingarna som representanter för ett ynka särintresse. Om vi vill göra vår röst hörd uppmanas vi att göra detta genom ”kommunen”. Exakt vilken kommun vi i så fall skulle låta oss representeras av förblir oklart. För så väl Brändö-Kumlinge församling som Ålands södra skärgårdsförsamling finns det ju ett antal att välja mellan.

Att skärgårdsturlistorna har en avgörande betydelse för de sammanslagna skärgårdsförsamlingarnas liv och existens är ett ovedersägligt faktum. Utan fungerande färjetrafik är det omöjligt att hålla ihop församlingar som består av två eller tre kommuner. Särskilt inte med tanke på att det rör sig om några av stiftets allra fattigaste församlingar, som inte har råd att hålla sig med mer än en präst och en kantor, om ens det.

Den nya söndagsturlistan är en katastrof för Brändö-Kumlinge församling, som är beroende av att kunna hämta såväl vikarierande kantor som präst från fasta Åland. Att få tag på en vikarierande kantor från fasta Åland eller Brändö, som är beredd att tillbringa närmare ett dygn på Kumlinge för att spela under söndagens högmässa, är ett så gott som omöjligt projekt.

Situationen för de fattiga skärgårdsförsamlingarna är idag ohållbar. I ett landskap där en överväldigande majoritet av befolkningen tillhör kyrkan, är det en samhällsangelägenhet med ett fungerande församlingsliv också i skärgården. Det håller inte att låtsas som om vi inte fanns: Innan skärgårdsturlistorna fastställs bör landskapsregeringen som en självklar sak skicka förslagen på remiss till de lokala församlingarna, och lyssna på vad vi har att säga. Vi representerar drygt 85 % (Brändö-Kumlinge församling) respektive drygt 81 % (Ålands södra skärgårdsförsamling) av de boende i området.
Anna Lindén,
t.f. kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling