DELA

Ingen plats för de döda

Var ska vi förvara våra döda efter den 30 november?
Följande är ett utdrag ur ett brev daterat den 9.9 2009 från ÅMHM ( Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) till Saltviks församling: ” Åland fick en ny miljöskyddslagstiftning den 1 december 2008. Enligt 29 § ska alla pågående verksamheter som ska ha genomgått miljöprövning men som saknar miljötillstånd och inte genomgått miljögranskning föreläggas att inom två månader söka om godkännande. Samtidigt ska verksamheten lämnas för åtal. Straffet för att verka utan godkännande ger böter eller fängelse upp till sex månader.”

I klartext betyder det att efter den 30 november 2009 får ingen begravas på till exempel Saltviks begravningsplats förrän ÅMHM gett tillstånd därtill. För några år sedan förstorades begravningsplatsen, varvid alla enligt då gällande lag nödvändiga tillstånd införskaffades från olika myndigheter och också från dåvarande landskapsstyrelsen. I dag är tydligen dessa handlingar verkningslösa och saknar praktisk betydelse.

Man förstår att denna nya myndighet kanske saknar arbetsuppgifter. För att verka duktiga och ansvarsfulla har man tydligen läst lagen och förordningen för att hitta något att göra. Men nog borde man ha kunnat hitta mer meningsfulla uppgifter än att ägna sitt intresse åt att hota prästerskapet med fängelse om dom utför begravningar efter den 30 november.

Och finns det tillräckligt med kylrum i landskapet för att förvara våra döda i tills ÅMHM hunnit bereda och besluta i alla de begravningsplatsärenden som nu blir aktuella?
ÅMHM påpekar nämligen i samma skrivelse att till följd av uppmaningen att söka miljötillstånd förväntar de sig en sådan ökning av antalet ärenden att sökanden kan få vänta långt över ett år på beslut. Så nu gäller det för oss alla att hålla oss på benen så länge som möjligt.
Runa Lisa Jansson