DELA

Ingen partipiska i EU-valet

Tack till dig som i messa-spalten i Nya Åland 8.1 ställde frågan om Ålands socialdemokrater tillåter sina gräsrötter att rösta åländskt i EU-valet.
Det är självklart att alla röstberättigade ska rösta på den kandidat som de anser passar bäst för uppgiften och det gäller naturligtvis även socialdemokraternas medlemmar. Det står var och en fritt att göra sitt val.

På vårt höstmöte beslöts enhälligt att partiet ställer upp och hjälper de av finländska socialdemokraterna SDPs kandidater som vill kampanja på Åland. I gengäld får vi vara med och påverka SDPs valprogram samtidigt som vi också blivit lovade att en av SDPs medarbetare i Bryssel kommer att ha ansvar för att bevaka åländska frågor i EU. Särskilt SDP-medarbetaren kommer att bli en värdefull förstärkning i Bryssel för Ålands del under nästa mandatperiod.
Anders Hallbäck, lagtingsgruppens sekreterare (S)
Helena Flöjt-Josefsson, partisekreterare (S)