DELA

Ingen ny lag om vapen

Den finska regeringen uttalade sig officiellt efter Jokela-tragedin att man var redo att följa EU:s förslag till att höja åldersgränsen för vapeninnehav från 15 år till 18 år. Uttalandet var direkt kopplat till händelserna i Jokela.

Låt oss gå igenom lite fakta. Gärningsmannen i Jokela-tragedin var myndig, var medlem i en skytteklubb och var ostraffad. Så även om det skulle ha funnits en 18 åldersgräns för vapenlicens skulle det inte påverkat dennes möjligheter till vapenanskaffning. Skall också tilläggas att mordvapnet var gärningsmannens första vapen.
Så trots en högre åldersgräns skulle det inte ha funnits några hinder alls för denne att införskaffa ett vapen. Och även om gärningsmannen inte skulle ha varit myndig, så går det att få tag på vapen, antingen genom stöld eller via illegal handel. Tillgången till vapen är inte heller ett stort problem för personer villiga att begå dessa brott. Som det har skrivits i insändare är det bättre att ta försöka hjälpa dessa personer innan det går så långt att de är beredda att ta till vapen för att få uppmärksamhet.

De som påverkas av en lagändring och som kommer i kläm är de unga jägarna och de som har skytte som hobby. Att ständigt behöva ha en myndig person som övervakar vapenhanteringen kan ställa till problem för många unga jägare och hobbyutövare.
Jag vågar skriva (rätta mig gärna om jag har fel) att alla jaktlag på Åland är seriösa och låter inte en nybörjare utan vana att hantera vapen ställa sig på pass hur som helst. Så det är inte ett argument för en lagändring.

Därför stöder jag landskapsregeringens förslag att inte höja åldersgränsen för vapeninnehav och hoppas att det inte blir en ny fråga som blir överkörd av EU, som vi sett tidigare.
Niklas Fabritius