DELA

Ingen måsskjutning i Mariehamn

Senaste stadsstyrelsemöte den 11.8. beslöt stadsstyrelsen följande med anledning av en anhållan om att få skjuta måsar i Mariehamn (244 §).
På Barbro Sundbacks förslag:
Stadsstyrelsen ändrar sitt tidigare beslut och konstaterar att innan ställning tas till tillstånd för avlivning av måsar i staden måste Ålands hälso- och miljövårdmyndighet besluta om problemet med måsarna i staden är en sådan sanitär olägenhet att åtgärder krävs för att återställa ordningen. Först därefter kan det bli aktuellt att ta ställning till avskjutning eller någon annan åtgärd för att minimera måsarnas nedsmutsning.

Detta förslag till beslut godkändes efter omröstning. För förslaget röstade Folke Sjölund (Lib), Hannele Vaitilo (Lib), Michael Gunell (S) och Barbro Sundback (S) samt Nina Lindfors (M). Mot förslaget röstade Johan Ehn (M) o0ch Donny Isaksson (Ob) vilka stödde stadsdirektörens förslag att stadsstyrelsen skulle vidbli sitt tidigare beslut från 16.06.2011.

Beslutet är bra eftersom det beaktar den rätta gången för att bedöma behovet av åtgärder angående måsar som stör i staden. Personligen anser jag inte att problemet, ifall det är en sanitär olägenhet, ska lösas genom avskjutning och föreslog redan den 16.06. att anhållan om avskjutning skulle avslås.
Vänligen
Barbro Sundback (S)