DELA

Ingen likhet inför lagen ännu

Det är med sorg och ilska jag läser att Lagutskottet i Finlands riksdag inte tänker behandla motionen om könsneutrala äktenskap, en motion som långt över en tredjedel av parlamentets medlemmar står bakom. Det betyder att inte ännu 2013 är alla medborgare i Finland lika inför lagen.
Alla vuxna mänskor ska ha samma rätt att ingå äktenskap, och sett ur barnens synvinkel är särlagstiftningen väldigt diskriminerande. De barn som lever i familjer där föräldrarna är av samma kön utesluts från möjligheten att växa upp i en familj där föräldrarna är gifta. Lagen visar tydligt att deras föräldrars relation är mindre värd än t.ex. grannens. Det kan vi inte tillåta.

Min egen gudstro är stark. En av grundstenarna i den, som jag lever 100-procentigt efter, är alla mänskors lika värde. ALLA mänskors lika värde. Det är inte rimligt att hävda, att alla mänskor är lika värda, men inte s ka ha samma rättigheter. Samkönade äktenskap är inget hot mot det traditionella äktenskapet. Det har anpassats under årets lopp, t.e.x är inte längre mannen kvinnans förmyndare, och han får inte heller slå sin fru.
En modernisering av lagen så att den behandlar alla lika, betyder inte heller en försämring av rättigheterna för heterosexuella, det betyder bara att fler får ta del av samma rättighet. En rättighet som borde vara självklar i dagens samhälle. Jag kommer att jobba för att förverkliga en lagändring , och för att riksdagen ska ta upp detta, genom ett medborgarinitiativ.
Och det är min starka förhoppning att de åländska församlingarnas förtroendevalda tar ställning i denna fråga, för det är viktigt för mig som församlingsmedlem att min församling även den ser det självklara i ALLA mänskors lika värde, och likhet inför lagen.
Cita Nylund (Ob)