DELA

Ingen legalisering

Svar till Daniel Karlson
För mig är en drog sinnesförändrande, den skapar beroende och ger skador direkt eller på sikt. Alkohol är en drog som är direkt olämplig för mänskan. Jag förespråkar ändå inte totalförbud av alkohol. Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i världen, det är en del av vår kultur och alkohol kommer att finnas på Åland oavsett vad jag gör.

Jag vill satsa min kraft på det jag kan förändra, på de områden där alkoholen gör störst skada. En sådan åtgärd är införandet av fem helnyktra zoner. De och andra åtgärder finns beskrivna på liberalernas hemsida www.liberalerna.ax :narkotikaprogram. Där finns även mina 88 förslag till konkreta drogförebyggande åtgärder beskrivna.
Det finns således ingen anledning att släppa på de restriktioner som finns idag.
Jag ser bara två orsaker till att förespråka legalisering. Man missbrukar själv eller vill tjäna pengar på det.
Åke Mattsson (lib)