DELA

Ingen lag utan (Lib)

Kulturutskottet har arbetat intensivt med gymnasialstadielagen, tiden har varit knapp men utskottet lyckades få fram lagen på lagtingets bord inom september. Lagberedningen har som vanligt haft kort tid på sig att sy ihop ett lagförslag och det märks i de ändringar som har vidtagits i utskottet.
Runar Karlsson skrev i en insändare 27.9. att utskottet har gjort ändringar i 60 paragrafer. I de allra flesta paragrafer har ingen ändring skett i sak, det har handlat om språkliga omformuleringar
Utskottet har i de flesta ändringar blivit ense efter diskussion. En enda fråga vi har röstat om, dvs frågan om vem som skall utse ledande tjänstemän.
Enligt insändaren i tidningarna har Runar Karlsson känt att det har varit hans uppgift att ”lotsa igenom lagen i kulturutskottet” och ge oppositionspartierna stort inflytande.
Lite märkligt ter det sig att Runar Karlsson röstar med oppositionen i en fråga där landskapsregeringen varit enig.

Under debatten i lagtinget framhöll minister Britt Lundberg att för henne var detta ingen stor fråga, och att vilket system som helst fungerar.
Visst fungerar båda systemen, det tror vi också. Landskapsregeringen har lagt en enig framställning. Hur man skall förfara med framställningen har i olika repriser diskuterats med utskottets regeringspartiledamöter. Har det då skett en ändring på vägen och getts för oss obekanta order till kulturutskottets medlem Runar Karlsson att ”lotsa igenom” lagen i utskottet? Denna överraskande ”pudel” känns mycket märklig för oss andra regeringspartimedlemmar.
Runar Karlsson ger mycket beröm till Johan Ehn och Camilla Gunell för deras kompetens. Det är mycket duktiga personer det håller vi med om. Runar Karlsson vill därmed uppenbart förringa de liberala ledamöternas insats.
Sist och slutligen, Runar Karlsson, är det så att utan liberala ledamöter i utskottet hade det inte blivit något betänkande.

Ulla-Britt Dahl
Liberal lagtingsledamot, ledamot i kulturutskottet
Margaret Lundberg
Liberal lagtingsledamot, ledamot i kulturutskottet