DELA

Ingen kontakt med verkligheten

Med EU går utvecklingen som planerat av de EU-frälsta, mot federation och allt mindre bestämmande i länderna, och även EU-parlamentet (!).
Samtidigt pågår en annan utveckling, precis som kritikerna försökt varna om under minst tio års tid redan, den sociala oron i Europa får allt tydligare former.
Det senaste som jag fick läsa om i franska tidningar var att man i Schweiz nu är öppet orolig för läget i grannländerna, för uppluckring av deras militära system (som följd av eurokrisen) samt för den tilltagande sociala oron.

Därför anser man att Schweiz kommer att bli bland de största destinationerna för inflyttning. Man har konstaterat att ”det inte är otänkbart att vi behöver armén till hjälp under kommande åren”. Nu utgår därför den militära träningen, sedan september 2012, från en eventuell okontrollerbar instabilitet inom EU.
Man resonerar så att ett litet och suveränt lands fördel är att kunna förebygga problem i stället för att behöva konfronteras med dem, det vill säga när det redan är för sent att agera.
Inom EU däremot nekar både politikerna och media de risker som folk möter som följd av den oansvariga politiken sedan många år. Kontakten med verkligheten har gått förlorad och följderna kommer med stor sannolikhet att bli därefter, våldsamma.
Merja Renvall