DELA

Ingen katastrof om KST skjuts fram

Nina Fellman tillägnar en stor del av ledaren den 8 april min person och spekulerar i att reformen med namnet Kommunernas Socialtjänst (KST) kommer att landa i min famn som ”en stor, trasslig härva”. Därtill på ett sätt skulle skada min trovärdighet som ledare.

Jag är förstås smickrad över att Nina Fellman tillmäter mig en så stor betydelse, dvs. att jag ensam skulle få stopp på KST – trots att jag ”stått utanför maktens absoluta centrum”. Men nu gäller det för alla inklusive Fellman att lyfta blicken och se både på reformens innehåll och förutsättningar för dess genomförande istället för att göra reformen till personfråga.

I ett läge där kommun efter kommun säger nej tack till KST-lagen i nuvarande form kommer Centern förstås att noggrant ta del av kritiken och se vilka förändringar som behövs. Ett gott ledarskap innebär att vi lyssnar på alla de som kommer att påverkas av reformen, inte minst tjänstemännen. Ifall socialdemokraterna, uppbackade av Nina Fellman, väljer att slå dövörat till uppstår förstås en besvärlig sits.

KST-reformen har av någon anledning hamnat på finansministern Roger Nordlunds bord, trots att den hör ju hemma hos den socialdemokratiska socialministern Carina Aaltonen. Alla kan dock vara trygga i att Centerns Roger Nordlund i vanlig ordning kommer att göra allt för att hitta en lösning som tillfredsställer de flesta. Det är heller ingen katastrof om bristen på tid gör att reformen förskjuts till efter höstens val. Vissa reformer kräver en omfattande beredning. Särskilt när det gäller reformer som berör barn och utsatta individer.

Till sist : flera gånger har jag redan försökt få Nina Fellman att förstå att ”mitt” uppdrag att skapa en s.k. garantilag för den kommunala servicen ingalunda ”blev pannkaka”. Under mitt ordförandeskap konstaterade gruppen – bestående i övrigt av lagberedningschefen Lars Karlsson, dåvarande socialchefen Carina Strand och skoldirektör P-O Friberg – att vi inte kunde enas om behovet av en s.k. garantilag. Jag kan bara än en gång uppmana Fellman att på www.reform.ax bekanta sig med gruppens rapport och min egen reservation.

Harry Jansson

Partiledare

Åländsk Center

Aah. Här levde jag under villfarelsen att KST är något Centern aktivt varit med och jobbat fram under hela mandatperioden, och att det blir lite skämmigt om resultatet blir noll efter så mycket hårt arbete.

Om jag inte minns fel så låg frågan på kansliministerns bord efter regeringsbildningen, drevs aktivt av Gun-Mari Lindholm, och något mindre aktivt av Wille Valve, tills det hamnade hos Roger Nordlund, för att finanserna är finansministerns ansvar.

Nina Fellman

Nya Åland