DELA

Ingen kan spara pengar genom att strunta i lagar

Både landskapsregeringen som lagtinget måste spara på kostnaderna inom den offentliga sektorn för att ha en sund ekonomi på Åland. Detta har vi från Liberalernas sida påtalat ett otal gånger i lagtinget utan gehör.
Inför behandlingen av budgeten 2014 för landskapet Åland föreslog vi Liberaler i 32 finansmotioner inbesparingar på totalt 3 miljoner euro för landskapet. Alla dessa förkastades av såväl finans- och näringsutskottet samt av lagtinget. Istället tillät man landskapets driftskostnader öka med 4 miljoner euro.
Landskapsregeringen eller lagtinget kan tyvärr inte spara på kostnader inom den offentliga sektorn genom att strunta i att följa de lagar som gäller för oss alla på Åland. Men det är det som Jörgen Pettersson, tillika ordförande i finans- och näringsutskottet, tycker i sin insändare i de båda lokaltidningarna den 7.3.

Landskapsregeringen sitter på lagtingets förtroende. Lagtinget och utskotten måste därför utgå från att beredningen av alla ärenden från regeringen följer gällande lagstiftning på Åland och att alla tillgängliga underlag för beslut har beaktats och presenterats för såväl utskott som för lagtinget.
I regeringens beredning av budgetlagen för att slopa indexjusteringen av landskapsandelarna och fastställandet av basbeloppen för landskapsandelarna för kommunerna år 2014, hade tyvärr såväl den gällande lagstiftningen som tillgängliga underlag i form av beräkningar i ÅSUB:s utredningsrapport (2012:7) inte beaktats vid ärendets beredning av landskapsregeringen.
Detta har lett till att både finans- och näringsutskottet såväl som Ålands lagting antagit en budgetlag på felaktiga grunder. Lagtinget antog nämligen en budgetlag som slopade indexjusteringen på totalt 713.000 euro till kommunerna. Men i själva verket så beslöt lagtinget utan att veta om det att både slopa indexjusteringen samt att inte justera basbeloppet till kommunerna på totala 2,9 miljoner euro.
Detta har nu också finansminister Roger Nordlund insett och öppet erkänt misstaget. Det vill han nu rätta till med stöd av gällande lagstiftning. Men svar på hur finansministern tänka granska tjänstemannaansvaret i frågan kvarstår.

Ordförande i finans- och näringsutskottet, Jörgen Pettersson, anser att både Mariehamns stad, Ålands kommunförbund och den liberala lagtingsgruppen ska ta sig en rejäl titt i den egna spegeln innan man börjar kasta sten.
Det enda liberala lagtingsgruppen har gjort är att påtala att landskapsregeringen ska följa de lagar som Ålands lagting har stiftat och genom gällande lagstiftning rätta till sitt misstag.
Hur ska vi i Ålands lagting eller landskapsregeringen kunna kräva att ålänningarna ska följa lagar om inte ens vi lagtingsledamöter i Ålands lagting eller landskapsregeringen, som sitter på lagtingets förtroende, inte följer dem?

Är detta att kasta sten?
Eller är det så att det är ordförande i finans- och näringsutskottet som borde ta reda på fakta och läsa gällande lagstiftning och sedan ta sig en titt i spegeln?
Liberala lagtingsgruppen