DELA

Ingen kan ge råd om sociallagar

Den barnskyddslag som fortfarande gäller på Åland, trädde i kraft den 1.1.2008 i riket och den 1.10.2008 på Åland. Då var inte politikerna alls oroliga för att regeringen här inte hann med.

Ändå var skillnaden mellan den gamla lagen från 1983 och nya lagen större än ändringarna nu. Lagen från 2007 var föråldrad på många sätt. Men diskussionen på Åland uteblev.

Vi kan leva några månader till med de gamla lagar inom socialvården. Men det behövs information om ändringar i tid. Det känns att, utöver bristfälliga resursser här på Åland, information mellan riket och Åland inte fungerar.

Nästa stora fråga är registrering av yrkesverksam personal inom socialbranschen som togs i riksdagen den 12.3.2015 och som är meningen att träda i kraft den 1.1.2016 i riket. Jag har diskuterat med tjänstemännen på landskapsregeringen (utbildning-och socialvårdbyrån) och ärendet var alldeles nytt för dem.

Om regeringen (politikerna) vill ge bättre rättskydd både för klienterna (så att de vet att de som sköter deras angelenheter har utbildning och är behöriga) och även för personalen, tar man upp ärendet med Valvira så fort som möjligt, så att även socialarbetare, socionomer (YH) och gerionomer på Åland kommer med i Valviras register.

Tanken är även avskaffa nuvarande behörighetslagen i riket eftersom den inte behövs efter registrering. På Åland gäller ännu förordningen från 1992, i riket kom nya behörighetslagen 2005.

Jag förstår att vi inte kan anställa hur mycket som personal som helt på landskapsregeringen, men om man anser att den sociala sektorn är viktig, så måste man se att det finns tillräckliga resurser och bra komptens även i centralförvaltningen. Detta gäller även ÅHMH som har övertagit tillsyningsverksamheten men absolut saknar både resurser och kompetens inom socialbranschen.

I nuläget kan socialarbetarna inom kommunerna inte få rådgivning hur lagarna tillämpas och tolkas. Det borde vara landskapsregeringen sak att ordna det. Nu får man ofta i tidningarna hur socialarbetarna inte följer lagar, men när man vill ha råd hur lagen ska tillämpas, finns det ingenstans man kan vända sig. Ser fram emot att KST anställer en jurist som är specialist inom socialjuridik.

Det är mycket på gång inom det sociala området, men det att några lagar kommer litet senare än i riket, är inte det största problemet.

Marjo Österberg (S)