DELA

Ingen idé skjuta fram beslut om åldersintegrerat

Skolnämnden i Mariehamn har fattat beslut om att slopa åldersintegrering i årskurs 1-3 vid Övernäs skola nästa höst.
Det var inget enkelt beslut. Vid skolnämndsmötet den 14.12.06 diskuterades ärendet och en första kartläggning presenterades. Vid detta möte bestämde nämnden att lärare, elever och hem och skolas styrelse även skall höras innan beslut fattas. Ingen helt klar tyngdpunkt kan läsas ut ur materialet som tillställts skolnämnden

Det har varit svårt att hitta forskning inom detta område men Monika Vinterek har doktorerat i ämnet åldersintegrerade klasser. Vintereks forskning betonar elevernas perspektiv. Enligt henne är det viktigast för eleverna att ha kamrater av samma kön i klassen och att kamratrelationer med jämnåriga blir bestående.
Men det som avgjorde för majoriteten var att:
n Eleverna vill ha flere kamrater av samma ålder och kön i klassen
n slippa att gruppen varje år splittras
n pga utrymmesbrist i Ytternäs kan vi inte erbjuda frihet att välja skola
n svårigheter att skapa gruppsammanhållning
n bristande utbildning inom området för lärare och avsaknad av studiemedel
n ser vi till omgivningen är modellen på väg bort och då stressar det föräldrar som har barn på kommande att veta att systemet troligen ändå slopas inom kort och klassen måste splittras.

Föreståndaren skriver i sin beredning: ”Oberoende om stödet varit större för än det ena eller det andra systemet så har jag kommit fram till att om Övernäs skola skall fortsätta att arbeta med åldersintegrerade grupper så kräver det 100 procent stöd, vilket det i dagens läge inte har, utan jag strävar mot en enhetlig skola”

Eftersom systemet kommer att upphöra finns det enligt Fs ingen anledning att skjuta fram beslutet ytterligare tre år vilket var föreståndare Petra Brunilas och skoldirektörens förslag.
Vi vill ge skolan arbetsro och inte ta in nya elever till ett system som är på väg att upphöra.
FS medlemmar i skolnämnden i Mariehamn
Gitta Hermans
Mikael Lagström
Nina Lindfors