DELA

Ingen har bett om personalchef!

Förvaltningschef Selander, de fackliga organisationerna har inte föreslagit att landskapsregeringen inrättar en personalchefstjänst! Det vet jag, eftersom jag har varit med i sammanhangen, först som avtalschef och sedan, utan avbrott, som anställd hos Tehy.
Tvärtom, jag minns väl ett telefonsamtal med en företrädare för ett annat fack. Hon upplyste mig om att en sådan tjänst finns upptagen i landskapsregeringens budgetförslag för 2008. Jag hade inte själv tillgång till förslaget i det skedet. Ja, men den ska väl ändå ersätta personalsekreterartjänsten, var min reaktion då. Neej, svarade hon, den kommer utöver den tjänsten! Och vi var båda lika oförstående.

I stället torde det ligga till så, att du vid ditt tillträde Arne, konstaterade att personaladministrationen nästan helt styrs från finansavdelningen. Det här var inte förenligt med dina ambitioner.
Du såg därför till att inledningsvis skapa en motvikt på den egna avdelningen. Det här skedde våren 2007. Då var varken den globala recessionen eller några personalnedskärningar hos landskapsregeringen kända. Det fanns inte ”en susning” om någonting sådant. Tjänsten kom till 1.7.2008. Och dragkampen (som började 1977) mellan kansliavdelningen och finansavdelningen om vem som ska ha arbetsgivarmakten över avtal och pensioner, den fortsatte.
Försök gjordes att återföra avtals- och pensionsbyrån till kansliavdelningen, där den hade varit placerad fram till och med år 1998. Några avgörande beslut om detta torde dock inte ha fattats.

Du säger att planerade omstruktureringar av kansliavdelningen medför en inbesparing på, netto, 165.000 euro per år. Ni ska dra in en tjänst som byråsekreterare (A 15), vaktmästare-chaufför (A 14), vaktmästare (A 13), projektledare (A 24), webbsamordnare (A 21) samt en tillfällig förvaltningsassistent (?). I stället inrättas en kommunikationschef (A 26), och längre fram en chefsjurist. ”Fotfolket” i anspråkslösa löneklasser ersätts av chefer i höga löneklasser.
Ni är väl medvetna om er skyldighet att söka omplacera dem som drabbas av en indragning? Till den del det inte handlar om pensioneringar eller annan naturlig avgång, fortsätter berörda personer alltså att finnas på era lönelistor! Stämmer summan fortfarande?

En inbesparing på 165.000 är, förutsatt att den stämmer, givetvis en bra början. Men i en tid då man, för att citera lantrådet (tidningen Åland 27.8), ”vrider och vänder” på allting för att finna sparobjekt, anser jag att landskapsregeringen ska avstå från att anställa en kommunikationschef och från att ombilda tjänsten som administrationschef till en chefsjurist. Ni klarar er utan dem.
Var och en ärendehandläggare har ett informationsansvar. Och jag antar att till exempel journalisterna vill få sina uppgifter direkt från källan i stället för friserade från ett ombud? Resten ska du själv göra (samordna, infopolicy, juridiskt stöd).
Jag har kunnat iaktta fem kanslichefer och delvis jobbat mycket nära var och en av dem. Jag vet att det är ett mycket krävande arbete att leda förvaltningen. Men du har en bättre lön än någon av dina föregångare, så det är bara att kavla upp ärmarna och göra minst det som dom har klarat av.

Jörgen Erlund
Godby