DELA

Ingen hållbar analys

Miljöminister Katrin Sjögrens insändare och resonemang om Finlandskabeln kräver en kommentar.

Nulägesanalys: Vi har en ny kabel från Sverige. Den gamla höll i 40 år med ett större avbrott.
Vi har ett nybyggt reservkraftverk i Tingsbacka. Har landskapsregeringen verkligen analyserat behovet av ännu en satsning för reservkraft? Elpriset kommer på grund av kabeln att höjas med ca 15 procent.
En grov gissning är att det vanliga elpriset stiger med 25 procent under den kommande tioårsperioden. Detta innebär att vi kan räkna med 15 plus 25 = 40 procent högre elpris, vilket även gör värmepumpar dyra i drift.

Missuppfattning: Grön skatteväxling innebär minskad skatt på arbete och ökad skatt på miljöförstörande verksamhet. Att elkonsumenterna betalar kostnaden för Finlandskabeln över elräkningen innebär möjligtvis att förbrukaren står för sina konsumtionskostnader. Det är antagligen det som Katrin Sjögren menar.
Elbilar laddas nattetid där det redan i dagsläget finns ett överskott på energi. Kabeln påverkar inte elbilssatsningar överhuvudtaget, enligt mig. Åland borde göra, vilket socialdemokraterna föreslagit, Åland till ett testområde för elbilar.

Mitt förslag är också att Ålands Elandelslag inför tim-mätning av energi så att vi på ett bra sätt kunde börja styra och minska vår elkonsumtion och våra elkostnader. I det hållbara samhället är energianvändningen av central betydelse. Den hållbara totalförbrukningsnivån måste i framtiden att vara ca 10 procent av vår nuvarande förbrukning. En minskning till hälften kunde vara ett lämpligt delmål för det åländska samhället, detta oavsett hur energin produceras.
Vindkraft: Om vindkraften skall byggas ut med stora parker i skärgården för export av energi, vilket jag personligen är tveksam till, bör den satsningen i så stor utsträckning som möjligt bära sina egna kostnader.

Om vi på Åland, tillsammans med statens 50 miljoner, betalar 125 miljoner euro för att kunna förbruka mera el, kallas detta i andra sammanhang ”att låna för konsumtion”. Det är sällan något som rekommenderas.
Alternativt användande av vår del av kabelpengarna skulle kunna vara att bilda en omställningsfond på 75 miljoner att användas för hållbar energiproduktion och effektivisering för privatpersoner och företag. På detta sätt skulle vi minska våra kostnader och öka konkurrenskraften på ett mer grönt och hållbart sätt än att satsa på kabeln.

Om en omställning mot hållbarhet påbörjas snart och smart finns enligt mitt synsätt ytterst liten orsak att köpa kabel. Hittills har det inte blivit så mycket av landskapets arbete med det hållbara samhället. Jag måste ställa mitt hopp till en ny landskapsregering.
Dan Jansén
hållbarhetstänkare och socialdemokrat