DELA

Ingen grund för centralisering

Svar till signaturen ”En som vill ha lägre skatt” i NÅ 2/4 2007
Det är helt riktigt att ÅF vill ha egen åländsk beskattning, och då hela skattekakan, och att vi talar varmt för att bibehålla de befintliga 16 kommunerna.
Övertagandet av skattebehörigheten syftar i första hand till att effektivisera användningen av skatteverktyget genom bättre anpassade lösningar för de åländska särförhållandena, till exempel så att kommunerna kunde få behålla mer av sina intjänade skattemedel. Och som på sikt sannolikt även ger utrymme för skattesänkningar.

16 kommuner är inte detsamma som 16 skattesystem då alla kommunerna använder samma plattskattesystem med exakt samma regler. Den enda skillnaden är skatteprocenten, vilken överlag redan är lägre på Åland än i både Finland och Sverige.
De undersökningar som finns där man utrett effekterna av kommunsammanslagningar visar att det är ovanligt med ekonomiska inbesparingar då kommuninnevånarnas servicekrav ökar, och att de inbesparingar som faktiskt görs uppstår genom försämrad kommunal service och/eller rationaliseringar som kunde gjorts utan sammanslagningen. Sänkt kommunalskatt får man alltså endast genom ökade skatteintäkter och/eller sämre kommunal service, inte genom att slå ihop kommuner.

En av grundteserna för oss i ÅF är att makten skall befinna sig så nära den som berörs som möjligt, decentralisering, medan kommunsammanslagningar betyder centralisering. Om ökad effektivitet med bibehållen närdemokrati kan uppnås genom samarbete i ställt för centralisering finns ingen orsak till sammanslagningar.
Erik Schütten
Rolf Granlund
Språkrör
Ålands Framtid